Nudimo najkonkurentnije cene i sigurni smo da bolje cene nećete naći na drugim mestima. U našem širokom asortimanu pronaći ćete sve što vam je potrebno. Naša prodavnica je otvorena i spremna da vas služi svakog dana.

Uslovi korišćenja usluge

DOGOVOR O NAŠIM ZAKONSKIM USLOVIMA

Mi smo ( 'Kompanija', 'mi', 'mi', ili 'naši' ) .

Mi upravljamo web sajtom ('Site'), kao i bilo kojim drugim srodnim proizvodima i uslugama koji se odnose ili povezuju sa ovim pravnim uslovima ('Pravni uslovi') (kolektivno, 'Usluge').

__________

Možete nas kontaktirati putem e-pošte na strongcompany@mail.com ili poštom na 7 NARODNIH HEROJA, 21000, Novi Sad, Juzno-backi county, 21000, Србија.

Ovi pravni uslovi predstavljaju pravno obavezujući sporazum napravljen između vas, bilo lično ili u ime entiteta ('vi') i , koji se odnosi na vaš pristup i korišćenje Usluga. Slažete se da ste pristupom Uslugama pročitali, razumeli i složili se da budete obavezni svim ovim zakonskim uslovima. AKO SE NE SLAŽETE SA SVIM OVIM ZAKONSKIM USLOVIMA, ONDA VAM JE IZRIČITO ZABRANJENO KORIŠĆENJE USLUGA I MORATE ODMAH PREKINUTI UPOTREBU.

Pružićemo vam prethodno obaveštenje o svim planiranim promenama u Uslugama koje koristite. Izmenjeni pravni uslovi će postati efikasni prilikom objavljivanja ili obaveštavanja od strane strongcompany@mail.com, kao što je navedeno u e-poruci. Ako nastavite da koristite Usluge nakon datuma stupanja na snagu bilo kakvih promena, slažete se da budete obavezni izmenjenim uslovima.

Preporučujemo da odštampate kopiju ovih pravnih uslova za vaše zapise.

SADRŽAJ

1. NAŠE USLUGE 2. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE 3. KORISNIČKA PREDSTAVNIŠTVA 4. REGISTRACIJA KORISNIKA 5. PROIZVODI 6. NABAVKE I UPLATE 7. POLITIKA POVRAĆAJA/POVRAĆAJA SREDSTAVA 8. SOFTVER 9. ZABRANJENE AKTIVNOSTI 10. ено јун 2017. 1 USER GENERATED CONTRIBUTIONS 11. АРИНУАР 2017. 16:0 DOZVOLA ZA DOPRINOS 12. SMERNICE ZA PREGLEDE 13. ЕНО ЈУН 2017. 13 DRUŠTVENE MREŽE 14. јануар 2017. VEB LOKACIJE I SADRŽAJI NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA 15. UPRAVLJANJE USLUGAMA 16. ау 2018. 16: POLITIKA PRIVATNOSTI 17. ау 2018. 13: DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY 18. TERMIN I PREKID 19. ЕНО ЈУН 2017. 13: IZMENE I PREKIDI 20. ЈАНУАР 2017. 15:00 UPRAVNI ZAKON 21. јануар 2017. 15 REŠAVANJE SPORA 22. јануар 2017. ISPRAVKE 23. јануар 2017. ODRICANJE ODGOVORNOSTI 24. јануар 2017. 15:0 OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI 25. јануар 2017. 15:00 INDEMNIFICATION 26. јануар 2017. 15:00 KORISNIČKI PODACI 27. јануар 2017. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI 28. CALIFORNIA USERS AND RESIDENTS 29. АУТОР 2017. 13:57 RAZNO 30. ЈУН 2017. 13:00 KONTAKTIRAJTE NAS

1. NAŠE USLUGE

Informacije navedene prilikom korišćenja Usluga nisu namenjene distribuciji ili korišćenju od strane bilo kog lica ili entiteta u bilo kojoj nadležnosti ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili korišćenje bilo u suprotnosti sa zakonom ili propisima ili koje bi nas podvrgle bilo kakvom zahtevu za registraciju u okviru takve nadležnosti ili zemlje. U skladu sa tim, ona lica koja se odluče da pristupe Uslugama sa drugih lokacija to rade na sopstvenu inicijativu i isključivo su odgovorna za poštovanje lokalnih zakona, ako i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi.

Usluge nisu prilagođene poštovanju propisa specifičnih za industriju (Zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja (HIPAA), Savezni zakon o upravljanju bezbednošću informacija (FISMA) itd.), tako da ako bi vaše interakcije bile podvrgnute takvim zakonima, ne možete koristiti Usluge. Usluge ne smete koristiti na način koji bi prekršio Zakon o Gram-Lič-Bliliju (GLBA).

2. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Naša intelektualna svojina

Mi smo vlasnik ili licenca svih prava intelektualne svojine u našim Uslugama, uključujući sve izvorne kodove, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajn veb lokacija, audio, video, tekst, fotografije i grafiku u Uslugama (kolektivno, 'Sadržaj'), kao i žigove, oznake usluge i logotipe koji se tu nalaze ('Oznake').

Naš Sadržaj i oznake su zaštićeni zakonima o autorskim pravima i žigovima (i raznim drugim zakonima o intelektualnoj svojini i zakonima o nelojalnoj konkurenciji) i ugovorima u Sjedinjenim Državama i širom sveta.

Sadržaj i oznake su obezbeđeni samo u ili preko Usluga "AS IS" samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili internu poslovnu svrhu.

Vaše korišćenje naših Usluga

U skladu sa vašim zakonskim uslovima, uključujući i odeljak 'ZABRANJENE AKTIVNOSTI' ispod, odobravamo vam licencu koja se ne može preneti i koja se može ponovo dodeliti: pristup Uslugama; I preuzmite ili odštampajte kopiju bilo kog dela Sadržaja kojem ste ispravno pristupili. isključivo zbog vaše lične, nekomercijalne upotrebe ili unutrašnje poslovne svrhe.

Osim u ovom odeljku ili na drugim mestima u našim Pravnim uslovima, nijedan deo Usluga i nijedan Sadržaj ili oznake ne mogu biti kopirani, reprodukovani, agregirani, ponovo objavljeni, otpremljeni, postavljeni, javno prikazani, kodirani, prevedeni, distribuirani, distribuirani, licencirani ili na drugi način iskorišćeni u bilo koju komercijalnu svrhu, bez naše izričite prethodne pismene dozvole.

Ako želite da koristite Usluge, Sadržaj ili Oznake koje nisu navedene u ovom odeljku ili na nekom drugom mestu u našim pravnim uslovima, molimo vas da se obratite na vaš zahtev na adresu: strongcompany@mail.com. Ako vam ikada damo dozvolu da objavljujete, reprodukujete ili javno prikazujete bilo koji deo naših Usluga ili sadržaja, morate nas identifikovati kao vlasnike ili izdavače licenci Usluga, sadržaja ili oznaka i osigurati da se bilo koje obaveštenje o autorskim pravima ili vlasničkom obaveštenju pojavi ili bude vidljivo pri objavljivanju, reprodukciji ili prikazivanju našeg Sadržaja.

Sva prava koja vam nisu izričito dodeljena zadržavamo u Uslugama, Sadržaju i Oznakama.

Svako kršenje ovih prava intelektualne svojine predstavljaće materijalno kršenje naših pravnih uslova i vaše pravo na korišćenje naših Usluga će se odmah prekinuti.

Vaši podnesci i prilozi

Molimo vas da pažljivo pregledate ovaj odeljak i odeljak "ZABRANJENE AKTIVNOSTI" pre korišćenja naših Usluga da biste razumeli (a) prava koja nam dajete i (b) obaveze koje imate prilikom objavljivanja ili otpremanja bilo kog sadržaja putem Usluga.

Podnesci: Direktnim slanjem bilo kakvog pitanja, komentara, sugestije, ideje, povratnih informacija ili drugih informacija o Uslugama ('Podnesci'), slažete se da nam dodelite sva prava intelektualne svojine u takvom Podnesku. Slažete se da ćemo posedovati ovaj Podnesak i imati pravo na njegovu neograničenu upotrebu i širenje u bilo koje zakonite svrhe, komercijalne ili druge svrhe, bez priznanja ili nadoknade vama.

Prilozi: Usluge vas mogu pozvati da ćaskate, doprinosite ili učestvujete u blogovima, tablama sa porukama, forumima na mreži i drugim funkcionalnostima tokom kojih možete da kreirate, prosleđujete, objavljujete, prikazujete, prenosite, objavljujete, distribuirate ili emitujete sadržaj i materijale nama ili putem Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, pisanje, video, audio, fotografije, muziku, grafiku, komentare, preglede, predloge za ocenjivanje, lične informacije ili drugi materijal ('Prilozi'). Svaki podnesak koji je javno proknjižen takođe će biti tretiran kao Prilog.

Razumete da doprinose mogu da vide drugi korisnici Usluga, a možda i preko Veb lokacija nezavisnih proizvođača.

Kada knjižite priloge, dajete nam dozvolu (uključujući korišćenje vašeg imena, žigova, i logotipe): Postavljanjem bilo kakvih priloga, dajete nam neograničeno, neograničeno, neopozivo, večito, ne-ekskluzivno, prenosivo, bez kraljevske porodice, potpuno plaćeno, pravo na svet, i dozvolu da: koristimo, kopiramo, reprodukujemo, distribuiramo, prodajemo, preprodajemo, objavljujemo, emitujemo, preslišavamo, čuvamo, javno prikazujemo, reformišemo i iskoristite svoje doprinose (uključujući, bez ograničenja, vaš imidž, ime i glas) u bilo koje svrhe, komercijalne, reklamne ili na drugi način, da pripremite izvedene radove ili da ih uključite u druge radove, doprinose i da podmrežete licence odobrene u ovom odeljku. Naša upotreba i distribucija mogu da se pojave u bilo kom medijskom formatu i putem bilo kog medijskog kanala.

Ova licenca uključuje našu upotrebu vašeg imena, imena kompanije i imena franšize, kao što je primenljivo, kao i bilo koji od žigova, oznaka usluge, imena trgovine, logotipa i ličnih i komercijalnih slika koje obezbedite.

Vi ste odgovorni za ono što objavljujete ili otpremate: Slanjem priloga i/ili knjiženjem priloga putem bilo kog dela Usluga ili čineći doprinose dostupnim putem Usluga povezivanjem vašeg naloga preko Usluga sa bilo kojim od vaših naloga na društvenim mrežama, vi: potvrdite da ste pročitali i složili se sa našim 'ZABRANJENIM AKTIVNOSTIMA' i da nećete objavljivati, slati, objavljivati, otpremati ili prenositi putem Usluga bilo kakav Podnesak niti objavljivati bilo kakav Prilog koji je nezakonit, uznemiravajući, mrzak, štetan, klevetnički, nepristojan, siledžijski, zlostavljan, diskriminatoran, preteći bilo kojoj osobi ili grupi, seksualno eksplicitno, netačno, netačno, obmanjujuće u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, odričite se bilo kakvih i svih moralnih prava na bilo koji takav Podnesak i/ili Doprinos; nalog da vam je svako takvo prosleđivanje i/ili prilozi originalni ili da imate potrebna prava i licence za podnošenje takvih podnesaka i/ili doprinosa i da imate puna ovlašćenja da nam dodelite navedena prava u vezi sa vašim podnescima i/ili prilozima; I naloga i predstavljaju da vaši podnesci i/ili doprinosi ne predstavljaju poverljive informacije. Vi ste isključivo odgovorni za svoje podneske i/ili doprinose i izričito pristajete da nam nadoknadite sve gubitke koje možemo pretrpeti zbog vašeg kršenja (a) ovog odeljka, (b) prava intelektualne svojine bilo kog trećeg lica ili (c) važećeg zakona.

Možemo da uklonimo ili uredimo Vaš Sadržaj: Iako nemamo obavezu da pratimo bilo kakve priloge, imaćemo pravo da uklonimo ili uredimo bilo koji prilog u bilo kom trenutku bez prethodne najave ako u našem razumnom mišljenju smatramo da su takvi doprinosi štetni ili krše ove Zakonske uslove. Ako uklonimo ili uredimo takve priloge, takođe možemo obustaviti ili onemogućiti vaš nalog i prijaviti vas nadležnima.

Kršenje autorskih prava

Poštujemo prava drugih na intelektualnu svojinu. Ako verujete da bilo koji materijal dostupan na ili preko Usluga krši bilo koja autorska prava koja posedujete ili kontrolišete, molimo vas da odmah pogledate odeljak 'DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY' ispod.

3. KORISNIČKA PREDSTAVNIŠTVA

Korišćenjem Usluga zastupate i garantujete da će: (1) sve informacije o registraciji koje prosledite biti tačne, tačne, aktuelne i potpune; (2) zadržaćete tačnost takvih informacija i po potrebi odmah ažurirati takve informacije o registraciji; (3) imate zakonske kapacitete i saglasni ste da se pridržavate ovih Zakonskih uslova; (4) niste maloletnik u nadležnosti u kojoj boravite; (5) Uslugama nećete pristupiti putem automatizovanih ili neljudih sredstava, bilo putem bota, skripte ili na neki drugi način; (6) nećete koristiti Usluge u bilo koje nezakonite ili neovlašćene svrhe; i (7) vaše korišćenje Usluga neće prekršiti nikakav važeći zakon ili propis.

Ako pružite bilo kakve informacije koje su neistinite, netačne, ne aktuelne ili nepotpune, imamo pravo da obustavimo ili prekinemo vaš nalog i odbijemo bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Usluga (ili bilo kog dela).

4. REGISTRACIJA KORISNIKA

Možda će biti potrebno da se registrujete da biste koristili Usluge. Slažete se da vaša lozinka ostane poverljiva i biće odgovorna za svu upotrebu vašeg naloga i lozinke. Zadržavamo pravo da uklonimo, povratimo ili promenimo korisničko ime koje izaberete ako utvrdimo, po sopstvenom nahođenju, da je takvo korisničko ime neprikladno, nepristojno ili na neki drugi način zamerljivo.

5. PROIZVODI

Činimo sve što je moguće preciznije prikazivanje boja, funkcija, specifikacija i detalja proizvoda dostupnih na Uslugama. Međutim, ne garantujemo da će boje, funkcije, specifikacije i detalji proizvoda biti tačni, potpuni, pouzdani, aktuelni ili oslobođeni drugih grešaka, a vaš elektronski ekran možda neće precizno odražavati stvarne boje i detalje proizvoda. Svi proizvodi podležu raspoloživosti i ne možemo garantovati da će artikli biti na lageru. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku prekinemo bilo koji proizvod iz bilo kog razloga. Cene za sve proizvode su podložne promenama.

6. KUPOVINA I PLAĆANJE

Prihvatamo sledeće oblike plaćanja:

 • Viznog
 • Mastercard kartica
 • American Express
 • PayPal

Slažete se da obezbedite trenutne, potpune i tačne informacije o kupovini i računu za sve kupovine izvršene putem Usluga. Dalje se slažete da odmah ažurirate informacije o računu i plaćanju, uključujući e-adresu, način plaćanja i rok važenja platne kartice, kako bismo mogli da dovršimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi. Porez na promet će biti dodat na cenu kupovine kako smo mi ocenili. Možemo da promenimo cene u bilo kom trenutku.

Pristajete da platite sve troškove po cenama koje su onda na snazi za vaše kupovine i sve primenljive naknade za isporuku, i ovlastite nas da naplatimo vašem odabranom dobavljaču plaćanja za sve takve iznose prilikom stavljanja vaše porudžbine. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške ili greške u određivanju cena, čak i ako smo već tražili ili primili uplatu.

Zadržavamo pravo da odbijemo svaku narudžbinu koja se preko Usluga. Po sopstvenom nahođenju, možemo da ograničimo ili otkažemo količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu da uključuju porudžbine koje je postavio ili pod isti konto kupca, isti način plaćanja i/ili porudžbine koje koriste istu adresu fakturisanja ili isporuke. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo naloge koje, po našoj jedinoj proceni, izgledaju kao da ih stiče dileri, prodavci ili distributeri.

7. POLITIKA POVRAĆAJA/POVRAĆAJA NOVCA

Pregledajte naše Smernice za povraćaj objavljene na Uslugama pre kupovine.

8. SOFTVER

Možemo da uključimo softver za korišćenje u vezi sa našim Uslugama. Ako je takav softver praćen ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom ('EULA'), uslovi EULA će upravljati vašim korišćenjem softvera. Ako takav softver nije praćen EULA, onda vam odobravamo licencu koja nije isključiva, opozvana, lična i neprenosiva licenca za korišćenje takvog softvera isključivo u vezi sa našim uslugama i u skladu sa ovim Zakonskim uslovima. Bilo koji softver i bilo koja srodna dokumentacija obezbeđuju se 'AS IS' bez garancije bilo koje vrste, bilo izričite ili podrazumevane, uključujući, bez ograničenja, podrazumevane garancije o prodaji, podesnost za određenu namenu ili nenašavršavanje. Prihvatate svaki rizik koji proističe iz upotrebe ili performansi bilo kog softvera. Ne smete reprodukovati ili preraspodeliti softver osim u skladu sa EULA ili ovim pravnim uslovima.

9. ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Uslugama ne smete pristupiti niti ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim onoga zbog čega usluge činimo dostupnim. Usluge se ne mogu koristiti u vezi sa bilo kakvim komercijalnim poduhvatima osim onih koje smo posebno odobrili ili odobrili.

Kao korisnik Usluga, slažete se da niste:

 • Sistematski preuzimate podatke ili drugi sadržaj iz Usluga da biste kreirali ili sastavili, direktno ili indirektno, kolekciju, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijum bez pisane dozvole od nas.
 • Prevarite, prevarite ili obmanute nas i druge korisnike, naročito u svakom pokušaju da saznate osetljive informacije o nalogu kao što su korisničke lozinke.
 • Zaobiđite, onemogućite ili na drugi način ometate bezbednosne funkcije Usluga, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju korišćenje ili kopiranje bilo kog Sadržaja ili sprovode ograničenja korišćenja Usluga i/ili sadržaja koji se tu nalazi.
 • Omalovažavanje, kaljanje ili na neki drugi način šteti, po našem mišljenju, nama i/ili Službama.
 • Koristite sve informacije dobijene od Usluga da biste uznemiravali, zlostavljali ili povredili drugu osobu.
 • Nepravilno koristite naše usluge podrške ili podnosite lažne izveštaje o zloupotrebama ili zloupotrebama.
 • Koristite Usluge na način koji nije u skladu sa važećim zakonima ili propisima.
 • Uključite se u neovlašćeno smeštanje usluga ili povezivanje sa vezom.
 • Otpremanje ili prenos (ili pokušaj otpremanja ili prenosa) virusa, trojanskih konja ili drugog materijala, uključujući prekomernu upotrebu velikih slova i bezvredne pošte (neprekidno objavljivanje teksta koji se ponavlja), koji ometa neprekidno korišćenje i uživanje Bilo koje strane u Uslugama ili izmenama, oštećenjima, ometanjima, izmenama ili ometanju upotrebe, funkcija, funkcija
 • Uključite se u bilo kakvu automatizovanu upotrebu sistema, kao što je korišćenje skripti za slanje komentara ili poruka ili korišćenje bilo kakvih alatki za iskopavanje podataka, robote ili slične alatke za prikupljanje i izdvajanje podataka.
 • Izbrišite obaveštenje o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima iz bilo kog Sadržaja.
 • Pokušaj predstavljanja drugog korisnika ili osobe ili korišćenje korisničkog imena drugog korisnika.
 • Otpremanje ili prenos (ili pokušaj otpremanja ili prenosa) bilo kog materijala koji deluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja informacija ili prenosa, uključujući bez ograničenja, jasne formate razmene grafika ('gifovi'), 1×1 piksel, veb greške, kolačiće ili druge slične uređaje (ponekad se nazivaju 'špijunski softver' ili 'mehanizmi pasivne kolekcije' ili 'pcms').
 • Ometajte, ometajte ili kreirajte neodlučno opterećenje za Usluge ili mreže ili usluge povezane sa Uslugama.
 • Uznemiravajte, nervirajte, zastrašujte ili pretite bilo kom našem zaposlenom ili agentu angažovanom na pružanju bilo kog dela Usluga vama.
 • Pokušajte da zaobiđete sve mere Usluga osmišljene da spreče ili ograniče pristup Uslugama ili bilo kom delu Usluga.
 • Kopirajte ili prilagodite softver Usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kôd.
 • Osim ako je to dozvoljeno važećim zakonom, dešifrujte, dekompilujte se, rastave ili obrnete inženjering bilo kog softvera koji se sastoji ili na bilo koji način čini deo Usluga.
 • Osim što može biti rezultat standardnog pretraživača ili korišćenja Internet pregledača, korišćenja, pokretanja, razvoja ili distribucije bilo kog automatizovanog sistema, uključujući bez ograničenja, bilo kog pauka, robota, uslužnog programa za varanje, strugača ili čitača van mreže koji pristupa Uslugama ili koristi ili pokreće neovlašćenu skriptu ili drugi softver.
 • Koristite agenta za kupovinu ili agenta za nabavku da biste obavili kupovinu u Uslugama.
 • Neovlašćeno koristite Usluge, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili e-adresa korisnika elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte ili kreiranja korisničkih naloga automatizovanim putem ili pod lažnim izgovorom.
 • Koristite Usluge kao deo svih napora da se takmičite sa nama ili da na drugi način koristite Usluge i/ili Sadržaj za bilo koji poduhvat koji stvara prihode ili komercijalno preduzeće.
 • Koristite Usluge da biste reklamirali ili ponudili prodaju robe i usluga.

10. KORISNIČKI GENERISANI PRILOZI

Usluge vas mogu pozvati da ćaskate, doprinosite ili učestvujete u blogovima, tablama sa porukama, forumima na mreži i drugim funkcionalnostima i mogu vam pružiti mogućnost da kreirate, prosleđujete, objavljujete, prikazujete, prenosite, objavljujete, distribuirate ili emitujete sadržaj i materijale nama ili Na Uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, pisanje, video, audio, fotografije, grafike, komentare, sugestije ili lične informacije ili drugi materijal (kolektivno, 'Prilozi'). Doprinose mogu da vide drugi korisnici Usluga i Veb lokacije nezavisnih proizvođača. Kao takvi, svi doprinosi koje prenosite mogu se tretirati kao neo poverljivi i nepreduzimajući. Kada kreirate ili učinite dostupnim sve priloge, na taj način zastupate i garantujete da:

 • Kreiranje, distribucija, prenos, javni prikaz ili performanse, kao i pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših priloga ne i neće narušiti vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, žig, trgovinsku tajnu ili moralna prava bilo kog trećeg proizvođača.
 • Vi ste tvorac i vlasnik ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, izdavanja i dozvole za korišćenje i ovlašćio nas, Usluge i druge korisnike Usluga da koriste vaše doprinose na bilo koji način koji razmatraju Usluge i ovi pravni uslovi.
 • Imate pismenu saglasnost, izdavanje i/ili dozvolu svake osobe koja se može identifikovati u vašim prilozima da koristite ime ili sličnost svake od njih i svake takve osobe koja se može identifikovati da biste omogućili uključivanje i korišćenje vaših doprinosa na bilo koji način koji razmatraju Usluge i ovi pravni uslovi.
 • Vaši prilozi nisu lažni, netačni ili dovode u zabludu.
 • Vaši prilozi nisu neželjeno ili neovlašćeno oglašavanje, promotivni materijali, piramidalne šeme, lančana pisma, bezvredna pošta, masovna pošta ili drugi oblici podnošenja zahteva.
 • Vaši prilozi nisu nepristojni, razvratni, lascivni, prljavi, nasilni, uznemiravajući, klevetnički, ili na neki drugi način prigovorni (kako smo mi odredili).
 • Vaši prilozi ne ismevaju, ismevaju, omalovažavaju, zastrašuju ili zlostavljaju bilo koga.
 • Vaši prilozi se ne koriste za uznemiravanje ili pretnju (u pravnom smislu tih uslova) bilo koje druge osobe i za promovisanje nasilja nad određenom osobom ili klasom ljudi.
 • Vaši doprinosi ne krše nikakav važeći zakon, propis ili pravilo.
 • Vaši doprinosi ne narušavaju privatnost ili prava na publicitet bilo kog trećeg proizvođača.
 • Vaši doprinosi ne krše nikakav važeći zakon koji se odnosi na dečiju pornografiju, ili na drugi način namenjen zaštiti zdravlja ili dobrosuseda maloletnika.
 • Vaši prilozi ne uključuju uvredljive komentare koji su povezani sa rasom, nacionalnim poreklom, polom, seksualnim opredeljenjem ili fizičkim hendikepom.
 • Vaši doprinosi na drugi način ne krše, niti se povezuju sa materijalom koji krši, bilo kojom odredbom ovih Pravnih uslova ili bilo kojim važećim zakonom ili uredbom.

Svako korišćenje Usluga u kršenju pravila krši ove Zakonske uslove i može dovesti do, između ostalog, prekida ili suspenzije vaših prava na korišćenje Usluga.

11. LICENCA ZA DOPRINOS

Objavljivanjem doprinosa bilo kom delu Usluga ili omogućavanjem doprinosa dostupnim Uslugama povezivanjem vašeg naloga iz Usluga sa bilo kojim od vaših naloga na društvenim mrežama, automatski odobravate i garantujete da imate pravo da odobrite, nama neograničeno, neograničeno, neopozivo, neprekidno, neiskvarljivo, bez isključujuće, bez kraljevske porodice, potpuno plaćeno, pravo na svet i licencu za hostovanje, korišćenje, kopiranje, reprodukciju, objavljivanje, prodaju, preprodaju, objavljivanje, emitovanje, retitle, arhivu, prodavnicu, keš, javno izvođenje, javno prikazivanje, reformaciju, prevođenje, prenos, odlomak (u celini ili delimično) i distribuiranje takvih priloga (uključujući, bez ograničenja, vaš imidž i glas) u bilo koje svrhe, komercijalne, reklamne ili druge ili uključiti u druge radove, kao što su Prilozi, i dodeliti i odobriti sublicence of the foregoing. Upotreba i distribucija mogu da se pojave u bilo kom medijskom formatu i putem bilo kog medijskog kanala.

Ova licenca će se primenjivati na bilo koji obrazac, medije ili tehnologiju koja je sada poznata ili u daljem tekstu razvijena i uključuje našu upotrebu vašeg imena, imena kompanije i imena franšize, kao što je primenljivo i bilo kog od žigova, oznaka usluga, imena trgovine, logotipa i ličnih i komercijalnih slika koje obezbedite. Odričete se svih moralnih prava u svojim prilozima, i garantujete da moralna prava nisu drugačije u vašim prilozima.

Mi ne potvrđujemo nikakvo vlasništvo nad vašim doprinosima. Zadržavate puno vlasništvo nad svim vašim doprinosima i pravima intelektualne svojine ili drugim vlasničkim pravima povezanim sa vašim doprinosima. Ne stićemo odgovornost za bilo kakve izjave ili zastupnike u vašim prilozima koje ste dali u bilo kojoj oblasti u Uslugama. Vi ste isključivo odgovorni za svoje doprinose Uslugama i izričito se slažete da nas oslobodite bilo kakve i sve odgovornosti i da se uzdržite od bilo kakvih pravnih postupaka protiv nas u vezi sa Vašim doprinosima.

Imamo pravo, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju, (1) da uređujemo, preusmeravamo ili na drugi način menjamo bilo kakve priloge; (2) da ponovo kategorizuje sve priloge kako bi ih smestio na odgovarajuće lokacije u Uslugama; i (3) da unapred pregleda ili izbriše bilo koji Prilog u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, bez prethodne najave. Nemamo obavezu da pratimo vaše priloge.

12. SMERNICE ZA PREGLEDE

Možemo vam obezbediti oblasti u Uslugama za ostavljanje ocena ili ocena. Prilikom knjiženja revizije, morate da se pridržavate sledećih kriterijuma: (1) trebalo bi da imate iskustva iz prve ruke sa osobom/entitetom koji se rediguje; (2) vaše kritike ne bi trebalo da sadrže uvredljive psovke, ili uvredljiv, rasistički, uvredljiv ili jezik mržnje; (3) vaše recenzije ne bi trebalo da sadrže diskriminatorne reference zasnovane na religiji, rasi, polu, nacionalnom poreklu, uzrastu, bračnom statusu, seksualnoj orijentaciji ili invaliditetu; (4) vaše recenzije ne bi trebalo da sadrže reference na nezakonite aktivnosti; (5) ne bi trebalo da budete povezani sa konkurentima ako objavljujete negativne kritike; (6) ne bi trebalo da donosite nikakve zaključke o zakonitosti ponašanja; (7) ne smete da objavljujete bilo kakve netačne ili obmanjujuće izjave; i (8) ne smete organizovati kampanju podstičući druge da postavljaju recenzije, bilo pozitivne ili negativne.

Možemo da prihvatimo, odbacimo ili uklonimo kritike po sopstvenom nahođenju. Nemamo apsolutno nikakvu obavezu da pregledamo recenzije ili da brišemo recenzije, čak i ako neko smatra da su recenzije primedbe ili netačne. Kritike ne odobravamo mi i ne predstavljaju nužno naše mišljenje ili stavove bilo koje od naših filijala ili partnera. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu reviziju ili za bilo kakva potraživanja, obaveze ili gubitke nastale bilo kakvom revizijom. Postavljanjem recenzije ovim nam dodeljujete večito, neiskluzivno, širom sveta, bez kraljevske porodice, potpuno plaćeno, dodeljeno i podlicencirano pravo i dozvolu za reprodukciju, izmenu, prevođenje, prenos na bilo koji način, prikazivanje, izvođenje i/ili distribuiranje svih sadržaja koji se odnose na pregled.

13. DRUŠTVENI MEDIJI

Kao deo funkcionalnosti Usluga, možete povezati nalog sa nalozima na mreži koje imate sa nezavisnim dobavljačima usluga (svaki takav nalog, "Nalog nezavisnih proizvođača") tako što ćete: (1) obezbediti informacije za prijavljivanje na nalog nezavisnog proizvođača putem Usluga; ili (2) koji nam omogućava pristup vašem nalogu trećeg proizvođača, kao što je dozvoljeno pod važećim uslovima i uslovima koji regulišu vaše korišćenje svakog naloga trećeg proizvođača. Vi zastupate i garantujete da imate pravo da nam otkrijete svoje informacije za prijavljivanje na nalog trećeg proizvođača i/ili nam odobrite pristup vašem nalogu trećeg proizvođača, bez kršenja bilo kog odredbi i uslova koji regulišu vaše korišćenje važećeg naloga trećeg proizvođača, i bez obavezivanja da plaćamo bilo kakve naknade ili da nas činite podložnim bilo kakvim ograničenjima korišćenja koja nam nameće pružalac usluga trećeg proizvođača. Dodeljujući nam pristup bilo kom nalogu nezavisnog proizvođača, razumete da (1) možemo da pristupimo, učinimo dostupnim i uskladištimo (ako je primenljivo) bilo koji sadržaj koji ste obezbedili i uskladištili u svom nalogu nezavisnog proizvođača ('Sadržaj društvene mreže') tako da bude dostupan na i preko Usluga putem vašeg naloga, uključujući bez ograničenja sve liste prijatelja i (2) koje možemo proslediti i primiti sa vašeg naloga trećeg proizvođača u meri u kojoj vas budu obavešteni kada povežete nalog sa nalogom nezavisnog proizvođača. U zavisnosti od naloga nezavisnih proizvođača koje odaberete i podležu postavkama privatnosti koje ste postavili u takvim nalozima nezavisnih proizvođača, lične informacije koje objavljujete na nalozima nezavisnih proizvođača mogu biti dostupne na i preko naloga u Uslugama. Imajte u obzir da ako nalog ili povezana usluga nezavisnog proizvođača postanu nedostupni ili se naš pristup takvom nalogu nezavisnog proizvođača prekine od strane nezavisnog dobavljača usluga, sadržaj društvenih mreža možda više neće biti dostupan na Uslugama i preko njih. U svakom trenutku ćete imati mogućnost da onemogućite vezu između naloga na Uslugama i naloga nezavisnih proizvođača. IMAJTE U NA KRAJU DA VAŠ ODNOS SA NEZAVISNIM DOBAVLJAČIMA USLUGA POVEZANIM SA VAŠIM NALOZIMA NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA VLADA ISKLJUČIVO VAŠIM UGOVORIMA SA TAKVIM NEZAVISNIM DOBAVLJAČIMA USLUGA. Ne činimo nikakve napore da pregledamo bilo koji sadržaj društvenih mreža u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na tačnost, zakonitost ili nenašavršavanje, i nismo odgovorni ni za jedan sadržaj društvenih mreža. Potvrđujete i slažete se da možemo da pristupimo vašem adresaru e-pošte povezanom sa nalogom nezavisnog proizvođača i vašom listom kontakata uskladištenom na vašem mobilnom uređaju ili tablet računaru isključivo u svrhu identifikacije i obaveštavanja o kontaktima koji su se takođe registrovali za korišćenje Usluga. Vezu između Usluga i naloga nezavisnog proizvođača možete deaktivirati tako što ćete nas kontaktirati koristeći dole navedene kontakt informacije ili putem postavki naloga (ako je primenljivo). Pokušaćemo da izbrišemo sve informacije uskladištene na našim serverima koje su dobijene putem takvog naloga nezavisnog proizvođača, osim korisničkog imena i slike profila koje se povezuju sa vašim nalogom.

14. VEB LOKACIJE I SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Usluge mogu da sadrže (ili vas mogu slati putem Lokacije) veze ka drugim Veb lokacijama ('Veb lokacije nezavisnih proizvođača') kao i članke, fotografije, tekst, grafiku, slike, dizajne, muziku, zvuk, video zapise, informacije, aplikacije, softver i drugi sadržaj ili stavke koje pripadaju ili potiču od trećih lica ('Sadržaj nezavisnih proizvođača'). Takve Veb lokacije trećih lica i sadržaji trećih lica se ne istražuju, nadgledali, ili proveravali tačnost, prikladnost ili kompletnost od strane nas, a mi nismo odgovorni ni za jednu Veb lokaciju trećih lica kojoj se pristupa putem Usluga ili bilo kog sadržaja nezavisnog proizvođača koji je objavljen, dostupan ili instaliran od strane Usluga, uključujući sadržaj, tačnost, uvredljivost, mišljenja, pouzdanost, praksu privatnosti ili druge smernice ili sadržane u Veb lokacijama trećih lica ili nezavisnom proizvođaču Sadržaja. Uključivanje, povezivanje sa ili dozvoljavanje korišćenja ili instalacije veb lokacija nezavisnih proizvođača ili bilo kog sadržaja nezavisnog proizvođača ne podrazumeva odobravanje ili odobrenje od strane nas. Ako odlučite da napustite Usluge i pristupite Veb lokacijama nezavisnih proizvođača ili da koristite ili instalirate sadržaj nezavisnih proizvođača, to ćete učiniti na sopstvenu odgovornost i trebalo bi da budete svesni da ti zakonski uslovi više ne vladaju. Trebalo bi da pregledate primenljive uslove i smernice, uključujući prakse privatnosti i prikupljanja podataka, bilo koje Veb lokacije na koju se krećete iz Usluga ili koje se odnose na aplikacije koje koristite ili instalirate iz Usluga. Sve kupovine koje obavite preko Veb lokacija trećih strana biće preko drugih veb-sajtova i drugih kompanija, a mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost u vezi sa takvim kupovinama koje se isključivo odnose na vas i primenljivog trećeg proizvođača. Slažete se i potvrđujete da ne odobravamo proizvode ili usluge ponuđene na Veb lokacijama trećih lica i smatraćete nas besprekornim od bilo kakve štete prouzrokovane vašom kupovinom takvih proizvoda ili usluga. Pored toga, smatraćete nas besprekornim od bilo kakvih gubitaka koje ste pretrpeli ili štete koja vam je naneta u vezi sa sadržajem ili bilo kojim putem od sadržaja trećih proizvođača ili bilo kakvog kontakta sa Veb lokacijama trećih proizvođača.

15. UPRAVLJANJE USLUGAMA

Zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, da: (1) nadgleda Usluge zbog kršenja ovih zakonskih uslova; (2) preduzme odgovarajuće zakonske mere protiv svakoga ko, po sopstvenom nahođenju, krši zakon ili ove Zakonske uslove, uključujući bez ograničenja, prijavljujući takvog korisnika organima za sprovođenje zakona; (3) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, odbijanje, ograničavanje pristupa, ograničavanje dostupnosti ili onemogućavanje (u meri u kojoj je tehnološki izvodljivo) bilo koji od vaših priloga ili bilo kog dela; (4) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, obaveštenja ili odgovornosti, da uklonimo iz Usluga ili na drugi način onemogućimo sve fajlove i sadržaj koji su prekomerne veličine ili su na bilo koji način opterećujući za naše sisteme; i (5) na drugi način upravlja Uslugama na način osmišljen da zaštiti naša prava i imovinu i olakša pravilno funkcionisanje Usluga.

16. POLITIKA PRIVATNOSTI

Stalo nam je do privatnosti i bezbednosti podataka. Pregledajte našu Politiku privatnosti. Korišćenjem Usluga, slažete se da budete obavezni našom Politikom privatnosti, koja je uvrštena u ove Pravne uslove. Molimo vas da budete obavešteni da su Usluge hostovane u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ako Uslugama iz bilo kog drugog regiona sveta pristupate sa zakonima ili drugim zahtevima koji regulišu prikupljanje, korišćenje ili otkrivanje podataka koji se razlikuju od važećih zakona u Ujedinjenom Kraljevstvu, onda putem kontinuiranog korišćenja Usluga prenosite svoje podatke u Veliku Britaniju i izričito pristajete da se vaši podaci prenesu i obrade u Ujedinjenom Kraljevstvu.

17. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY

Obaveštenja

Poštujemo prava drugih na intelektualnu svojinu. Ako verujete da bilo koji materijal dostupan na ili preko Usluga krši sva autorska prava koja posedujete ili kontrolišete, molimo vas da odmah obavestite našeg imenovanog agenta za autorska prava koristeći dole navedene kontakt informacije ('Obaveštenje'). Kopija obaveštenja će biti poslata osobi koja je proknjižila ili uskladištila materijal adresiran u Obaveštenju. Molimo vas da budete obavešteni da u skladu sa federalnim zakonom možete biti smatrani odgovornim za naknadu štete ako pravite materijalne pogrešne posledice u obaveštenju. Stoga, ako niste sigurni da materijal koji se nalazi na Ili povezan sa Uslugama krši vaša autorska prava, trebalo bi da razmislite o tome da se prvo obratite advokatu.

Sva obaveštenja treba da ispune zahteve DMCA 17 U.S.C. ~ 512(c)(3) i da sadrže sledeće informacije: (1) Fizički ili elektronski potpis osobe ovlašćene da postupa u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno; (2) identifikaciju autorskog dela za koje se tvrdi da je prekršeno, ili, ako je više autorskih dela na Službama obuhvaćeno Obaveštenjem, reprezentativna lista takvih radova na Službama; (3) identifikaciju materijala za koji se tvrdi da krši ili da je predmet povrede delatnosti i to treba ukloniti ili pristupiti kome treba onemogućiti, a informacije razumno dovoljne da nam dozvole da lociramo materijal; (4) informacije razumno dovoljne da nam dozvole da kontaktiramo stranku koja se žali, kao što je adresa, broj telefona i, ako su dostupne, e-adresu na koju se može kontaktirati stranka koja se žali; (5) saopštenje da stranka koja se žali ima dobro uverenje da korišćenje materijala na način na koji se žali nije ovlašćeno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona; i (6) saopštenje da je informacija u obaveštenju tačna, i pod kaznom krivokletstva, da je prilegla stranka ovlašćena da postupa u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno.

Obaveštenje o brojačima

Ako verujete da je vaš materijal zaštićen autorskim pravima uklonjen iz Usluga kao rezultat greške ili pogrešnog identifikovanja, možete proslediti pismeno obaveštenje [nama/našem imenovanom agentu za autorska prava] koristeći dole navedene kontakt informacije ('Protivno obaveštenju'). Da biste bili efikasno obaveštenje o šalteru u okviru DMCA, Vaše obaveštenje o pultu mora da sadrži znatno sledeće: (1) identifikaciju materijala koji je uklonjen ili onemogućen i lokaciju na kojoj se materijal pojavio pre nego što je uklonjen ili onemogućen; (2) izjavu da pristajete na nadležnost Federalnog okružnog suda u kojoj se nalazi vaša adresa, ili ako je vaša adresa izvan Sjedinjenih Država, za bilo koji pravosudni okrug u kome se nalazimo; (3) izjavu da ćete prihvatiti uslugu procesa od strane stranke koja je podnela Obaveštenje ili agenta stranke; (4) vaše ime, adresu i broj telefona; (5) izjava pod kaznom krivokletstva da imate dobro uverenje da je dati materijal uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešnog identifikovanja materijala koji treba ukloniti ili onemogućiti; i (6) vaš fizički ili elektronski potpis.

Ukoliko nam pošaljete važeće, pismeno Šaltersko obaveštenje koje se odnosi na gore opisane zahteve, vratićemo vaš uklonjeni ili onemogućeni materijal, osim ako prvo ne dobijemo obaveštenje od strane stranke koja nam je dala obaveštenje da je takva strana podnela sudsku radnju kako bi vas obuzdala da se ne bavite povredom delatnosti vezane za dati materijal. Napominjemo da ako materijalno pogrešno predstavite da je onemogućen ili uklonjen sadržaj uklonjen greškom ili pogrešnom verifikacijom, možete biti odgovorni za naknadu štete, uključujući troškove i advokatske naknade. Podnošenje lažnog šalter obaveštenja predstavlja krivokletstvo.

Imenovani agent za autorska prava

 • Attn: Agent za autorska prava
 • 7 NARODNIH HEROJA, 21000, Novi Sad, Juzno-backi county, 21000, Србија
 • strongcompany@mail.com

18. TERMIN I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Ovi zakonski uslovi ostaju u punoj snazi i dejstvu dok koristite Usluge. BEZ OGRANIČAVANJA BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVIH ZAKONSKIH USLOVA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA, PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I BEZ OBAVEŠTENJA ILI ODGOVORNOSTI, USKRATIMO PRISTUP I KORIŠĆENJE USLUGA (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENIH IP ADRESA), BILO KOM LICU IZ BILO KOG RAZLOGA ILI BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ZA KRŠENJE BILO KOG ZASTUPANJA, GARANCIJE ILI ZAVETA SADRŽANOG U OVIM ZAKONSKIM USLOVIMA ILI BILO KOM VAŽEĆEM ZAKONU ILI UREDBI. MOŽEMO DA PREKINEMO VAŠE KORIŠĆENJE ILI UČEŠĆE U USLUGAMA ILI IZBRIŠEMO VAŠ NALOG I BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJE KOJE STE OBJAVILI U BILO KOM TRENUTKU, BEZ UPOZORENJA, PO NAŠEM SOPSTVENOM NAHOĐENJU.

Ako prekinemo ili obustavimo vaš nalog iz bilo kog razloga, zabranjeno vam je da registrujete i kreirate novi nalog pod vašim imenom, lažno ili pozajmljeno ime ili ime bilo kog trećeg proizvođača, čak i ako možda postupate u ime trećeg proizvođača. Pored raskida ili suspenzije vašeg naloga, zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće zakonske mere, uključujući bez ograničenja u sprovođenju građanske, krivične i nesuvisle nadoknade.

19. IZMENE I PREKIDI

Zadržavamo pravo da promenimo, izmenimo ili uklonimo sadržaj Usluga u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju bez prethodne najave. Međutim, nemamo obavezu da ažuriramo bilo kakve informacije o našim Uslugama. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo ili poništimo sve Usluge ili da ih u bilo kom trenutku ne primetimo. Nećemo biti podležemo vama ili bilo kom trećem liku za bilo kakvu izmenu, promenu cene, suspenziju ili obustavu rada Usluga.

Ne možemo garantovati da će Usluge biti dostupne sve vreme. Možda ćemo iskusiti hardver, softver ili druge probleme ili morati da izvršimo održavanje u vezi sa Uslugama, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili greškama. Zadržavamo pravo da promenimo, korigujemo, ažuriramo, obustavimo, obustavimo ili na drugi način izmenimo Usluge u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga bez obaveštenja. Slažete se da nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neprijatnost izazvanu vašom nemoći da pristupite Uslugama ili da ih koristite tokom bilo kog pauze ili prekinutog korišćenja Usluga. Ništa u ovim pravnim uslovima neće biti protumačeno da nas obavezuje da održavamo i podržavamo Usluge ili da obezbedimo bilo kakve ispravke, ispravke ili izdanja u vezi sa tim.

20. UPRAVNI ZAKON

Ovim pravnim uslovima upravljaju i tumače se prateći zakone Engleske, a Ekspresno se primenjuje Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe. Ako je vaše prebivalište u EU, SAD ili bilo kojoj od druge 62 zemlje na konvenciji, vi dodatno posedujete zaštitu koja vam je pružena obaveznim odredbama zakona u vašoj zemlji boravka. To znači da možete da tvrdite da branite svoja prava na zaštitu potrošača u pogledu ovih pravnih uslova u Engleskoj, ili u bilo kojoj zemlji na konvenciji na kojoj boravite.

21. REŠAVANJE SPOROVA

Obavezujuća arbitraža

Ako ste stanovnik Evropske unije, sve sporove koji proističu iz ili u vezi sa ovim Pravnim uslovima rešava arbitar imenovan u skladu sa Arbitražnim i internim pravilima Evropskog arbitražnog suda, koji je deo Evropskog centra za arbitražu sa sedištem u Strazburu. Mesto održavanja takve arbitraže biće Engleska. Preovlađujući jezik postupka biće engleski. Upravni zakon za ove postupke biće zakoni Engleske.

Ako ste stanovnik Sjedinjenih Država, sporovi će biti rešeni arbitražom u Sjedinjenim Državama. Upravni zakon za ove postupke su zakoni SAD.

Za stanovnike bilo koje druge zemlje arbitražno mesto i procedure biće iste kao one predviđene za stanovnike Evropske unije.

Ograničenja

Strane se slažu da će svaka arbitraža biti ograničena na spor između strana pojedinačno. U punoj meri dozvoljenoj zakonom, (a) nijedna arbitraža neće biti pridružena bilo kom drugom postupku; (b) ne postoji pravo ili ovlašćenje da bilo koji spor bude arbitrira na osnovu klasne radnje ili da se koristi klasni postupak delovanja; i (c) ne postoji pravo ili ovlašćenje da bilo koji Spor bude donet u navodnom reprezentativnom svojstvu u ime šire javnosti ili bilo kog drugog lica.

Izuzeci od arbitraže

Strane se slažu da sledeći sporovi ne podležu navedenim odredbama koje se odnose na obavezujuću arbitražu: (a) bilo kakve sporove koji žele da sprovedu ili zaštite, ili se tiču validnosti bilo kog prava intelektualne svojine Stranke; (b) bilo kakav spor vezan za, ili proistekao iz tvrdnji o krađi, pirateriji, narušavanju privatnosti ili neovlašćenom korišćenju; i (c) bilo koji zahtev za nesuđeno olakšanje. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili nesprovodiva, onda nijedna strana neće izabrati da arbitrira bilo koji spor koji spada u taj deo ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili nesprovodiv i takav Spor odlučuje sud nadležne nadležnosti u okviru gore navedenih sudova, a Strane se slažu da se podvrgnu ličnoj nadležnosti tog suda.

22. ISPRAVKE

Možda postoje informacije o Uslugama koje sadrže tipografske greške, netačnosti ili propuste, uključujući opise, cene, dostupnost i različite druge informacije. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste i da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave, promenimo ili ažuriramo informacije o Uslugama.

23. ODRICANJE ODGOVORNOSTI

USLUGE SE PRUŽAJU NA OSNOVU "KAKO JESTE" I "ONAKO KAKO JE DOSTUPNO". SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE USLUGA BITI POD VAŠIM JEDINIM RIZIKOM. U POSLEDNJOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, ODRIČEMO SE SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, U VEZI SA USLUGAMA I VAŠOM UPOTREBOM, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRODAJI, PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NESKRIVANJE. NE PRAVIMO GARANCIJE ILI ZASTUPNIKE O TAČNOSTI ILI POTPUNOSTI SADRŽAJA USLUGA ILI SADRŽAJA BILO KOJIH VEB LOKACIJA ILI MOBILNIH APLIKACIJA POVEZANIH SA USLUGAMA I NEĆEMO PREUZETI NIKAKVU ODGOVORNOST ILI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE (1) GREŠKE, GREŠKE ILI NETAČNOSTI SADRŽAJA I MATERIJALA, (2) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, BILO KOJE PRIRODE, REZULTAT VAŠEG PRISTUPA USLUGAMA I KORIŠĆENJA USLUGA, (3) BILO KAKVOG NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI SVIH LIČNIH INFORMACIJA I/ILI FINANSIJSKIH INFORMACIJA KOJE SE TAMO SKLADIŠTE, (4) BILO KAKVOG PREKIDANJA ILI PRESTANKA PRENOSA NA USLUGE ILI IZ NJIH, (5) SVE BAGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ILI SLIČNO, I/ILI (6) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTI U BILO KOM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA KOJI JE OBJAVLJEN, PRENET ILI NA DRUGI NAČIN DOSTUPAN PUTEM USLUGA. MI NE GARANTUJEMO, ODOBRAVAMO, GARANTUJEMO ILI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU REKLAMIRA ILI NUDI TREĆE STRANE PUTEM USLUGA, BILO KOJE HIPERVEZE VEB LOKACIJE ILI BILO KOJE VEB LOKACIJE ILI MOBILNE APLIKACIJE ISTAKNUTE U BILO KOM BANERU ILI DRUGOM OGLAŠAVANJU, I NEĆEMO BITI STRANA ILI NA BILO KOJI NAČIN ODGOVORNI ZA PRAĆENJE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOG NEZAVISNOG DOBAVLJAČA PROIZVODA ILI USLUGA. KAO I KOD KUPOVINE PROIZVODA ILI USLUGE PREKO BILO KOG MEDIJUMA ILI U BILO KOM OKRUŽENJU, TREBALO BI DA ISKORISTITE SVOJE NAJBOLJE RASUĐIVANJE I OPREZ U VEŽBANJU TAMO GDE JE TO PRIKLADNO.

24. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU MI ILI NAŠI DIREKTORI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆEMO BITI PODLEGLI VAMA ILI BILO KOM TREĆEM LICIMA ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSLEDIČNU, UZORNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT, IZGUBLJENI PRIHOD, GUBITAK PODATAKA ILI DRUGU ŠTETU NASTALU USLED VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA, ČAK I AKO SMO OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BEZ OBZIRA NA BILO ŠTA SUPROTNO SADRŽANO OVDE, NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KOJI CILJ I BEZ OBZIRA NA OBLIK RADNJE, ĆE U SVAKOM TRENUTKU BITI OGRANIČENA NA IZNOS KOJI SE PLAĆA, AKO POSTOJI, OD STRANE NAS TOKOM PERIODA OD ŠEST (6) MESECI PRE BILO KOG UZROKA NASTANJA AKCIJE . ODREĐENI AMERIČKI DRŽAVNI ZAKONI I MEĐUNARODNI ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA NA OSNOVU PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA ODREĐENE ŠTETE. AKO SE OVI ZAKONI PRIMENJUJU NA VAS, NEKA ILI SVA NAVEDENA ODRICANJA ODGOVORNOSTI ILI OGRANIČENJA SE MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI NA VAS I MOŽDA IMATE DODATNA PRAVA.

25. NEUSAGLAŠEVANJE

Slažete se da branite, usaglašavate i smatrate nas bezopasnim, uključujući naše podružnice, filijale, i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlene, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, zahteva ili zahteva, uključujući razumne naknade i troškove advokata, koje je napravilo bilo koje treće preduzeće zbog ili proisteklo iz: (1) vaših doprinosa; (2) korišćenje Usluga; (3) kršenje ovih zakonskih uslova; (4) svako kršenje vaših zastupnika i garancija navedenih u ovim Pravnim uslovima; (5) vaše kršenje prava trećeg lima, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine; ili (6) bilo koji štetan čin prema bilo kom drugom korisniku Usluga sa kojim ste se povezali putem Usluga. Bez obzira na sve, zadržavamo pravo, o vašem trošku, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojom stvari za koju se od vas zahteva da nas zadužujete, a vi pristajete da sarađujete, o vašem trošku, uz našu odbranu takvih tvrdnji. Iskoristićemo razumne napore da vas obavestimo o bilo kakvoj takvoj tvrdnji, radnji ili postupku koji podleže ovom poništenju kada postanete svesni toga.

26. KORISNIČKI PODACI

Zadržaćemo određene podatke koje prenosite Uslugama u svrhu upravljanja performansama Usluga, kao i podataka koji se odnose na vaše korišćenje Usluga. Iako vršimo redovne rutinske rezervne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste preduzeli koristeći Usluge. Slažete se da nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili korupciju takvih podataka, i ovim se odričete bilo kakvog prava na akciju protiv nas koja proističe iz bilo kakvog takvog gubitka ili korupcije takvih podataka.

27. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, TRANSAKCIJE I POTPISI

Poseta Uslugama, slanje e-poruka i dovršavanje onlajn obrazaca predstavljaju elektronske komunikacije. Saglasni ste da primate elektronske komunikacije, i slažete se da svi dogovori, obaveštenja, obelodanjivanja i druge komunikacije koje vam pružamo elektronskim putem, putem e-pošte i usluga, zadovoljavaju svaki zakonski uslov da takva komunikacija bude u pisanoj formi. OVIM PUTEM PRISTAJETE NA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, PORUDŽBINA I DRUGIH ZAPISA, KAO I NA ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE OBAVEŠTENJA, SMERNICA I EVIDENCIJA TRANSAKCIJA KOJE SMO POKRENULI ILI DOVRŠILI MI ILI PUTEM USLUGA. Ovim se odričete bilo kakvih prava ili zahteva u skladu sa bilo kojim statutima, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj nadležnosti koji zahtevaju originalni potpis ili dostavljanje ili zadržavanje ne-elektronske evidencije, ili plaćanja ili odobravanja kredita na bilo koji način osim elektronskih sredstava.

28. CALIFORNIA USERS AND RESIDENTS

Ukoliko neka žalba kod nas nije na zadovoljavajući način rešena, možete se obratiti Jedinici za pomoć prigovorima Odeljenja za potrošačke usluge Kalifornijskog odeljenja za potrošačke poslove u pisanoj formi na broj 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 ili telefonom na (800) 952-5210 ili (916) 445-12

29. RAZNO

Ovi pravni uslovi i sve smernice ili pravila rada koje smo postavili na Uslugama ili u pogledu Usluga predstavljaju celokupan sporazum i razumevanje između vas i nas. Naš neuspeh da ostvarimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih zakonskih uslova neće funkcionisati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi pravni uslovi funkcionišu u najmanjoj meri dozvoljeni zakonom. Sva svoja prava i obaveze možemo dodeliti drugima u bilo kom trenutku. Nećemo biti odgovorni niti odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, odlaganje ili neuspeh da reagujemo izazvani bilo kojim ciljem izvan naše razumne kontrole. Ako je utvrđeno da je bilo koja odredba ili deo odredbe ovih Zakonskih uslova nezakonita, ništavna ili nesprovodiva, ta odredba ili deo odredbe smatra se da je daleko od ovih Zakonskih uslova i da ne utiče na ispravnost i primenu bilo koje preostale odredbe. Ne postoji zajednički poduhvat, partnerstvo, zapošljavanje ili agencijski odnos između vas i nas kao rezultat ovih Pravnih uslova ili korišćenja Usluga. Slažete se da ovi zakonski uslovi neće biti protumačeni protiv nas zbog toga što smo ih izradili. Ovim se odričete bilo kakve i sve odbrane koju možda imate na osnovu elektronskog oblika ovih Pravnih uslova i nedostatka potpisa od strane strana koje ovde treba da izvrše ove zakonske uslove.

30. KONTAKTIRAJTE NAS

U cilju rešavanja reklamacije u vezi sa Uslugama ili primanja dodatnih informacija u vezi sa korišćenjem Usluga, molimo vas da nas kontaktirate na:

7 NARODNIH HEROJA, 21000, Novi Sad, Juzno-backi county, 21000, Србија

+381 11 3626284

strongcompany@mail.com